Polowanie na czarownice. Okultyzm i czarna magia w Londynie.

Czarownice były obecne w kulturze angielskiej już w czasach przedromańskich. W epoce rzymskiej, kiedy Anglia stanowiła prowincję Imperium Romanum, najeźdźcy ustanowili w Brytanii srogie prawa przeciwko praktykowaniu czarów, a w szczególności rzucaniu uroków i inkantacji z intencją wyrządzenia komuś krzywdy. Karane były również jakiekolwiek próby odgadnięcia ile lat życia pozostało Cesarzowi Rzymu. Wraz z nastaniem ery chrześcijaństwa negatywny stosunek do okultyzmu pogłębił się. Tolerowana dotychczas biała magia (czary przeprowadzane w …

Londyński sezon towarzyski na przestrzeni wieków.

Sezon towarzyski jako zjawisko społeczne zaobserwowano w Londynie już w XVII wieku. Napływ klas uprzywilejowanych do stolicy zależny był od kalendarza posiedzeń parlamentarnych i stanowił istotny element życia politycznego kraju. Modny świat brytyjskiej socjety składał się bowiem w dużej mierze z ludzi związanych z Izbą Lordów albo z Izbą Gmin. Dlatego też do końca XVIII wieku stało się utartym zwyczajem, aby elita – zarówno z kręgów politycznych jak i spoza …